Кадастър и имотен регистър


Като всяко съвременно и бързо развиващо се общество, движеща сила на процеса на социално управление е властта. в съответствие с Конституцията на Република България, държавната власт у нас се осъществява на основата на принципа на разделение на властите...
 

Конфликти при работа в екип


Правила и принципи при конфликтите. Влияние на стреса върху работата в екип. Структура на конфликта, видове конфликти. Стратегии за избягване на конфликта...
 

Обща характеристика на работата в екип


Курсова работа плюс зададени за изпълнение три задачи...
 

Делово общуване и админисративна етика pro


Темата на курсовата работа - Комуникативни техники при общуването-различните видове общуване...
 

Работа с неправителствени организации

06 мар 2009
·
13
·
1,532
·
138
·
109

В българското законодателство липсва уредба на доброволчеството и доброволния труд. Липсва законово определение за доброволния труд и за доброволец, както и цялостен правен механизъм, който да установи критерии и стандарти за осъществяване...
 

Планиране и регулиране на регионалното развитие

25 мар 2007
·
28
·
2,516
·
1,098
·
234

В теорията и практиката все повече се утвърждава терминът планиране и регулиране на регионалното развитие. За да се постигне една ефективно действаща...
 

Териториално устройство на Община Дряново

11 апр 2007
·
24
·
2,949
·
286
·
122

Законът за административно териториално устройство урежда въпросите по създаване и закриване на области, общини, кметства и кметски наместничества.
 

Неправителствени организации

22 апр 2009
·
13
·
2,580
·
386
·
364

Българските неправителствени организации изиграха значима роля в оценката на мащабите на корупцията в страната, инициирането и провеждането на антикорупционните реформи...
 

Основи на публичната администрациа

23 юни 2009
·
3
·
215
·
46
·
26

Помощно средство по дисциплината Публична адмнистрация...
 

Контролът във и върху администрацията


Чрез контрола се следи за отклонения от установените норми на поведение. Следи се за правилността и законосъобразността на взетите решения. Контролът е важна функция в процеса на управлението. Чрез механизма на обратната информация контролът осигурява...
1 2 3 4 »

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Публична администрация с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент
Намери частен учител


виж още преподаватели...