План за кариерно развитие


План за личностно кариерно развитие, развит според изискванията на преподавателя...
 

Местно управление и самоуправление

07 фев 2009
·
14
·
1,201
·
416
·
267

Местното управление и самоуправление имат определена роля в държавната организация на всяко едно цивилизовано общество. Те имат своето значение при изучаването използването и прилагането на новите политически и социални реалности...
 

Управление на регионален историчеки музей – град варна


Музеите, галериите и организациите, свързани с културното наследство, какъвто и да е размерът им, каквото и да е местонахождението им, са за хората и по- специално за тяхното развлечение, наслаждение, образование и потребност от знания и разбиране на...
 

Публично-частното партньорство като алтернатива за местно развитие


Публично-частните партньорства са договорености между лица от държавния и частния сектор за изграждане на обществена инфраструктура и комунални обекти и за предоставяне на свързаните с тях услуги...
 

Достъп до обществена информация


Правилата, уреждат приемането, регистрирането, разпределянето, разглеждането на заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация...
 

Публично предлагане на ценни книжа


Има два етапа в превръщането на едно дружество в публично: първи етап: "Решение за придобиване на публичен статут и предварителна подготовка", вторият етап е "Подготовката за публично предлагане"...
 

Лятна практика


Структура на администрацията. Общинска администрация - Хасково осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет...
 

Безработица и заетост в регион Варна


Заетостта и безработицата на трудовите ресурси са актуален проблем за устойчиво развитие на всяка икономика. Неговото своевременно решение е обективна необходимост в сегашните условия за преодоляване негативните последици от световната финансова криза...
 

Стратегически план


Стратегически план на онлай магазин за 5 години. Определяне на стратегиите на онлайн магазин за успешно навлизане на пазара и развиряване на потребителския си кръг...
 

Управление на прокуратура


Курсова работа на тема Управление на Прокуратура по предмета Управление на публичните услуги...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Публична администрация с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент