Възникване и основни характеристики на администрацията


Юридически - конституцията,законите и всички подзаконови актове, регулиращи публично административните отношения. Неюридически – реалната практика – администарцията е длъжна да улавя и откликва на актуалните потребности на обществото и да предлага...
 

Нови измерения на административния капацитет в контекста на новата роля на държавата


„Глобализация” е събирателен термин, обозначаващ серия от икономически, социални, технологични, религиозни и политически процеси, проявяващи се във взаимовръзките и отношенията между отделните държави, организации и хора.По своята същност промените...
 

Връзки с обществеността, бизнес комуникации и масмедии


От английските думи „public relations” – буквално преведено „Обществени отношения”.Това е системата от дейности,при която се цели въздействие върху конкретна аудитория с цел да се създаде благоприятно отношение към фирмата....
 

Административно-териториално устройство и местно самоуправление


В национален мащаб, регионалните структури се разполагат между централното ниво на държавно управление и общините. Регионалното ниво на самоуправление .....
 

Понятието "народ" в теорията за демокрацията


С развитието на политическата наука и практика през вековете много от значенията на понятия като власт, насилие, народ, свобода, демокрация, губят или изменят своята същност, смисъл и значение. Понятията „демокрация” и „народ” са неразривно свързани...
 

Община Мездра - проблеми с развитието на туризма в общината


Община мездра е разположена в северозападна България и обхваща северната част на Искърското дефиле и Предбалкана по поречието на рeкa Искър, със средна надморска височина 270м. Релефът е равнинно-хълмист и полупланински. ...
 

Публични финанси


В този материал са описани въпроси засягащи публичния сектор и неговото финансиране, публичните финанси....
 

Административна етика - фактори


Запознаване с науката етика, определения за административна и организационна етика и разглеждане на факторите в административната етика....
 

Функционално-структурен анализ на звено от администрацията във община Варна


Областната администрация е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище – населеното място....
 

Източни инициативи на ЕС


Източните инициативи на ЕС. Политика за добросъседство с новите съседи. Черноморско взаимодействие. Евро-средиземноморско сътрудничество. "Източно партньорство", "Дунавската стратегия"...
1 2 »

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Публична администрация с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Варна
Варненски свободен университет
Икономика
Публична администрация
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите