Правомощия на президента по защита на националната сигурност, безопасността и опазване на обществения ред pro


Курсовата работа е по Местно самоуправление. Обхваща история на институцията, избор на президент, президентски правомощия и структура на президентската администрация...
 

Форми на връзка между общественото мнение и работата по взимане на решения от Общинския съвет на община Велико Търново pro


Всяка страна от картата на света е подразделена на единици, които трябва да бъдат управлявани освен на централно ниво, трябва да бъдат управлявани и на местно от съответните органи за тази дейност...
 

Местно самоуправление и местна администрация в Германия pro


Огромното разнообразие на форми и подходи в общинското управление в различните страни е отличен пример за богатите възможности за устройство, организация и дейност на общините...
 

Публично-частното партньорство pro


Публично-частното партньорство по икономическия си смисъл е механизъм за непълна приватизация на определена дейност. Основания за съществуването му са два феномена: на пазарния провал и на неефективността на правителствата...
 

Публичната администрация като наука, дисциплина и практика pro


Независимо от това дали е била обособена или не, публичната администрация е присъствала в живота на хората под една или друга форма още от създаването на родовообщинния строй. По същество функциите, които изпълнява науката, са няколко...
 

Място и роля на неправителствените организации в гражданското общество pro


Гражданското общество почива преди всичко върху гарантиране на възможността за реализация на основните човешки и граждански права и свободи: политически, трудови, социални, културни и т.н., гради се на принципите на плурализма и толерантността...
 

Административен модел на работа на сметната палата в България pro

15 юли 2015
·
13
·
4,987
·
2
·
38
·
10.00 лв.

Израз на независим финансов контрол върху бюджетната сфера е институцията на Сметната палата...
 

Организации в системата на общинска администрация pro


Като израз на местно самоуправление, организацията в една общинска администрация е символ на предприеманата политика от страна на държавата, за управлението и развитието на нейните елементи...
 

Концесията като форма на общинска собственост pro


Според чл.2 от Закона за концесиите от 01.07.2006 г., концесията е право на експлоатация върху обект и/или на услуга от обществен интерес, предоставено от концедент на капиталово търговско дружество - концесионер...
 

Видове общинска собственост pro


Общинска собственост - Публична общинста собственост и Частна общинска собственост...
1 2 3 »

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Публична администрация с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент
Намери частен учител


виж още преподаватели...