Философия на екипния модел през призмата на Каценбах и Смит. Екипи и лидери


Eкипът представлява малка група от хора, с допълнителни умения, които са свързвани пряко при постигането на дадени общи цели, уникални резултати и организационно съвършенство чрез подход, за който са взаимно отговорни...
 

Създаване и развитие на недвижимата собственост,жизнен цикъл на недвижимия имот


Жизнен цикъл е завършена последователност на процесите на съществуване на недвижимата собственост – от създаването и въвеждането в експоатация до прекратяването...
 

Структура на администрацията


структурата на администрацията. законът за администрацията урежда: основните принципи на нейната организация. длъжностите в нея. правомощията на органите на изпълнителната власт....
 

Трудовият договор – основание за възникване на трудово правоотношение


Трудовите правоотношения между работника и служителя и работодателя, както и други отношения, свързани с тях, се уреждат от Кодекса на труда...
 

Финансова децентрализация


Концепция за финансовата децентрализация на образованието...
 

Лекции по административна култура и етика


Лекции върху Административна култура и етика.Надстроечно явление, което се ражда в процеса на историческото развитие на човека...
 

Облеклото на бизнес дама


Как една бизнес дама трябва да е облечена, за да има по-голям успех при сключване на сделка...
 

Политики на управление и развитие на туризма в Дунавския регион


Общините разполагат със законови правомощия по отношение на развитието на туризма, главно с оглед на развитието на местната техническа и туристическа инфраструктура, планирането на туризма (свързаното с устройственото планиране), предоставянето на...
 

Идеята за гражданско общество в ерата на Просвещението


Шотландското Просвещение; Видни представители - Адам Смит, Адам Фъргюсън, Имануел Кант, Георг Хегел, Карл Маркс, Алексис дьо Токвил, Демокрацията в Америка (1830 год.)...
 

Публично-частно партньорство


Стратегически документи, институционална и правна рамка, определение за ПЧП, видове ПЧП схеми и финансиране...

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Публична администрация с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент
Намери частен учител


виж още преподаватели...