Ефективни форми на бизнис комуникации с медиите- рекламата, рекламен пазар, видове посредници


Комуникацията е неотменна част от нашето ежедневие. Комуникирайки, хората обменят не само информация, но и чувства, емоции, преживявания. Наблюдавайки поведението на човек по време на разговор може да се научи много за неговия...
 

Бизнес план за биодизел

16 май 2008
·
17
·
2,495
·
469
·
81
·
1

В съвременното развитие на всяка една страна възниква въпроса: „докога ще стигнат сегашните запаси от нефтопродуктите и доколко те са вредни за оклната среда?”.Всъщност напредъка на другите страни в това отношение пробужда жаждата и у нас...
 

Основни предизвикателства пред държавното управление и администрацията в България


Настоящата курсовата работа има за цел да разясни необходимостта от реформи и основните предизвикателства пред административната система и държавното управление на България във връзка с ефективното ни участие в Европейския съюз...
 

Неправителствени организации

22 апр 2009
·
13
·
2,580
·
372
·
328
·
46

Българските неправителствени организации изиграха значима роля в оценката на мащабите на корупцията в страната, инициирането и провеждането на антикорупционните реформи...
 

Планиране и регулиране на регионалното развитие

25 мар 2007
·
28
·
2,516
·
1,097
·
223
·
42

В теорията и практиката все повече се утвърждава терминът планиране и регулиране на регионалното развитие. За да се постигне една ефективно действаща...
 

Аспекти на политиката на административно-териториално устройство и административно-териториални промени


Аспекти на политиката на административно-териториално устройство и административно-териториални промени...
 

Структура на публичната администрация


Държавния апарат обхваща системата от всички държавни органи. Той извършва функциите на държавата по осъществяване на държавната власт...
 

Териториално устройство на Община Дряново

11 апр 2007
·
24
·
2,949
·
282
·
116
·
22

Законът за административно териториално устройство урежда въпросите по създаване и закриване на области, общини, кметства и кметски наместничества.
 

Контролът във и върху администрацията


Чрез контрола се следи за отклонения от установените норми на поведение. Следи се за правилността и законосъобразността на взетите решения. Контролът е важна функция в процеса на управлението. Чрез механизма на обратната информация контролът осигурява...
 

Административно и териториално устройство на Община Долни Дъбник


Община Долни Дъбник е разположена в централната част на Дунавската хълмиста равнина и има важно кръстопътно и транспортно- географско положение.През територията на общината минават...

Избрани критерии за търсене

Габрово
Технически университет
Икономика
Публична администрация
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите