Демокрация- същност и развитие


думата “демокрация” е може би най-употребяваната, най - модерната, особено след втората световна война, когато всички политически системи претендират за демократичност...
 

Неправителствени организации


Особенности и специфики на Неправителствените организации в България. Сдружения. Фондации. Начин за финансиране на НПО...
 

Неправителствени организации

22 апр 2009
·
13
·
2,580
·
399
·
2

Българските неправителствени организации изиграха значима роля в оценката на мащабите на корупцията в страната, инициирането и провеждането на антикорупционните реформи...
 

Държавна служба


Понятие за държавна служба. Служителят в сферата на публичната власт – права, задължения, отговорности. Длъжности и длъжностни характеристики...
 

Невербална комуникация. Същност и бариери в общуването при невербална комуникация


Необходимостта от намирането на нови начини за общуване комуникацията е част от процеса на общуване включва културно заучени жестове...
 

Правна характеристика на Публичната администрация


Самият термин админ. има латински произход и означава нареждам, разглеждам. Той е по-старият термин от термина управление и затова е дал наименование на отрасъла. административното право е основополагащ и от него водят началото си финансово, данъчно...
 

Планиране и регулиране на регионалното развитие

25 мар 2007
·
28
·
2,516
·
1,110
·
258
·
1

В теорията и практиката все повече се утвърждава терминът планиране и регулиране на регионалното развитие. За да се постигне една ефективно действаща...
 

Моята визия за модернизирането на българската администрация


Публичната администрация е сърцето на всяка държава. Тя претърпява много метаморфози от създаването си до наши дни, а и тепърва ще се променя във времето...
 

Ефективни форми на бизнис комуникации с медиите- рекламата, рекламен пазар, видове посредници


Комуникацията е неотменна част от нашето ежедневие. Комуникирайки, хората обменят не само информация, но и чувства, емоции, преживявания. Наблюдавайки поведението на човек по време на разговор може да се научи много за неговия...
 

Териториално устройство на Община Дряново

11 апр 2007
·
24
·
2,949
·
291
·
135

Законът за административно териториално устройство урежда въпросите по създаване и закриване на области, общини, кметства и кметски наместничества.
1 2 3 4 5 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Публична администрация с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент