Конфликти при работа в екип


Правила и принципи при конфликтите. Влияние на стреса върху работата в екип. Структура на конфликта, видове конфликти. Стратегии за избягване на конфликта...
 

Контрол във и върху публичната администрация


Контролът е много важен фактор в процеса на демократизиране на процесите в обществото. Той допринася за практическото реализиране на задачата за хармонично съединяване на издигането на научното равнище...
 

Делово общуване


Делово общуване в публичната сфера. Етична недостатъчност. Административна етика - основни характеристики и фактори на влияние...
 

Административна власт и административна дейност


Необходимост от държавна власт. Обща характеристика на държавната дейност. Форми на административна дейност. Решения, контрол и власт на администрацията…
 

Функции на публичната администарция


Първата точка се отнася за понятието и функциите на публичната администрация. Втората за класификациите на функциите на публичната администрация. Третата е за формите и методите на административната дейност....
 

Електронно управление. Цел, принципи и модел.


Електронното управление представлява трансформация на държавните структури, чрез използване на ИКТ, насочена изцяло към потребителите....
 

Социална мобилност


В пoследните някoлкo десетилетия пoнятиетo "мoбилнoст" се рaзглеждa в редицa aспекти – oт мoбилнoст нa хoрa, кaпитaли, стoки и услуги...
 

Сратификациоонни системи


Социалната мобилност е едновременно елемент на обществената структурализация и на определен вид отношения, свързани със социалното неравенство и стратификация...
 

Делово общуване и админисративна етика pro


Темата на курсовата работа - Комуникативни техники при общуването-различните видове общуване...
 

Запознаване с длъжностните характеристики на служителите от различните нива на административната йерархия


Трудовите стандарти са един от обективно необходимите елементи на управлението на всяка една производствена или непроизводствена система. Те стоят в основата на изграждането и функционирането на конкретната организация на труда на системата и в...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Публична администрация с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент