Местно управление и самоуправление

07 фев 2009
·
14
·
1,201
·
408
·
257
·
59

Местното управление и самоуправление имат определена роля в държавната организация на всяко едно цивилизовано общество. Те имат своето значение при изучаването използването и прилагането на новите политически и социални реалности...
 

Управление на регионален историчеки музей – град варна


Музеите, галериите и организациите, свързани с културното наследство, какъвто и да е размерът им, каквото и да е местонахождението им, са за хората и по- специално за тяхното развлечение, наслаждение, образование и потребност от знания и разбиране на...
 

Стратегически план


Стратегически план на онлай магазин за 5 години. Определяне на стратегиите на онлайн магазин за успешно навлизане на пазара и развиряване на потребителския си кръг...
 

План за кариерно развитие


План за личностно кариерно развитие, развит според изискванията на преподавателя...
 

Безработица и заетост в регион Варна


Заетостта и безработицата на трудовите ресурси са актуален проблем за устойчиво развитие на всяка икономика. Неговото своевременно решение е обективна необходимост в сегашните условия за преодоляване негативните последици от световната финансова криза...
 

Лятна практика


Структура на администрацията. Общинска администрация - Хасково осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет...
 

Публично предлагане на ценни книжа


Има два етапа в превръщането на едно дружество в публично: първи етап: "Решение за придобиване на публичен статут и предварителна подготовка", вторият етап е "Подготовката за публично предлагане"...
 

Достъп до обществена информация


Правилата, уреждат приемането, регистрирането, разпределянето, разглеждането на заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация...
 

Публично-частното партньорство като алтернатива за местно развитие


Публично-частните партньорства са договорености между лица от държавния и частния сектор за изграждане на обществена инфраструктура и комунални обекти и за предоставяне на свързаните с тях услуги...
 

Управление на прокуратура


Курсова работа на тема Управление на Прокуратура по предмета Управление на публичните услуги...

Избрани критерии за търсене

Варна
Икономически университет
Икономика
Публична администрация
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите