20 развити въпроса по публична администрация


Каква е релацията „публична власт–обществен договор”? Кои са основните видове публични блага? Кои са двата източника на публичната власт и какво обхващат те?..
 

Връзки с обществеността, бизнес комуникации и масмедии


От английските думи „public relations” – буквално преведено „Обществени отношения”.Това е системата от дейности,при която се цели въздействие върху конкретна аудитория с цел да се създаде благоприятно отношение към фирмата....
 

Европейска харта за местно самоуправление


Презентация по местно самоуправление и регионално развитие...
 

Местно самоуправление – възникване, развитие, характерни особености


Самоуправлението е израз на една децентрализация на държавното управление – именно създават се подчинени на държавата местни власти с известна свобода на действие според специфичните условия и нужди...
 

Възникване и основни характеристики на администрацията


Юридически - конституцията,законите и всички подзаконови актове, регулиращи публично административните отношения. Неюридически – реалната практика – администарцията е длъжна да улавя и откликва на актуалните потребности на обществото и да предлага...
 

Алгоритъм


Промените предизвикани от използване не новите ИТ в цялостния живот отправят обществото към нова фаза от неговото развитие-инф.общество.Базиса на това общество е инф.инд. основната субстанция на тази информация е процес за обработка на данни...
 

Нови измерения на административния капацитет в контекста на новата роля на държавата


„Глобализация” е събирателен термин, обозначаващ серия от икономически, социални, технологични, религиозни и политически процеси, проявяващи се във взаимовръзките и отношенията между отделните държави, организации и хора.По своята същност промените...
 

Сигурност на публично предприятие


Това е специална учебна дисциплина. Изучава се с икономически насоки, но подлежи на правилата на правото. Основно се изследва предприемачеството, инвестициите и европейските проекти...
 

Теории за комуникациите


Връзките с обществеността са един от аспектите на публичната комуникация, а общественото мнение е един от основните фактори, от които тя чувствително се влияе.Общественото мнение е сложен социално-психологически феномен, насочен към решаването...
 

Териториално устройство - упражнения


Кратка характеристика – оценка на Община Аврен, местоположение и общини, с които граничи. Оценка на местоположението...
1 2 3 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Публична администрация с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент