Местно самоуправление


Територията на всяка държава се разделя на административни единици, в които наред с централното управление се осъществявя и местно управление от местни органи. Местното самоуправление като част от дейността на държавните органи винаги се осъществява...
 

Корупцията и борбата с нея в публичната администрация


Курсовата работа е предназначена за студенти , изучаващи дисциплината Основи на публичната администрация...
 

Местно самоуправление


Местното самоуправление в България на конституционно равнище към настоящия момент се разглежда в глава 7-ма от КРБ’91 г. Като основна административно-териториална единица, в която се осъществява местно самоуправление ...
 

Основи на публичната администрация


1. Увод 2. Характеристика на държавната служба 3. Характеристика на държавните служители 4. Изисквания към държавните служители. Условия за назначаване...
 

Държавна власт

10 окт 2011
·
10
·
2,011
·
89
·
137
·
18

Характерна черта на държавната власт е един от елементите на държавата – властта. От правно гледище властта е най-важният конститутивен елемент на държавата. Властта обединява в едно цяло множество най-разнообразни, индивидуални и колективни...
 

Кметът като институция на местната власт


Какво е местното самоуправление? Къде се прилага то? Кои сфери обхваща? Каква е неговата структура? С какво се характеризира и какви са принципите му? Може да бъдат зададени още много въпроси, тъй като това е една доста обширна тема. Аз смятам да...
 

Изследване на използваните ресурси в машиностроенето


За целите на проучването сме изследвали няколко фирми от този бранш относно използваните от тях ресурси....
 

Насърчаване на туристическата дейност на местността Канагьол и областите Силистра и Шумен


Канагьол (или Казалък) е река в Североизточна България, област Шумен — общини Венец и Каолиново и област Силистра - общини Дулово, Алфатар и Силистра и Румъния. Влива се като Суходолие в ез.Гърлица в Румъния...
 

Нов публичен мениджмънт


Новият публичен мениджмънт диктува характера на промените в институционалната организация и управление на публичните дейности в много страни. Някои от подходите на новия мениджмънт намират приложение и в България...
 

Видове организационни структури във фирма


Разглежданата фирма е основана през 1993г. като производител на текстилни изделия и за кратък период се утвърждава като водеща в производството на бебешки и детски изделия...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Публична администрация с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент