Лекции по международни институции и администрация


Международни организации. Организация на обединените нации – история цели и принципи. Главни органи на ООН. Унивесални международни организации...
 

Корупцията и борбата с нея в публичната администрация


Курсовата работа е предназначена за студенти , изучаващи дисциплината Основи на публичната администрация...
 

Курсова работа по териториално и селищно усторойство


Публично-частно партньорсто в териториалното и селищно устройство...
 

Права, задължения и отговорности на държавните служители


Административноправните функции на лицата, работещи в държавния административен апарат. Държавната служба е понятие на административното право и държавната администрация. Държавната служба се осъществя от държавни служители...
 

Ефективност на управлението и управленския труд


Ефективността на управлението е по-широко понятие от ефективността на управленския труд, което произтича от по-богатото му съдържание. В специализираната литература се говори за ефективност на управлението в тесен и широк смисъл...
 

Общо учение за държавата


Публична администрация. Видове държавно управление. Основна дефиниция на термина публична администрация. Административна компетентност. Органи на държавната власт...
 

Местно самоуправление


Местното самоуправление в България на конституционно равнище към настоящия момент се разглежда в глава 7-ма от КРБ’91 г. Като основна административно-териториална единица, в която се осъществява местно самоуправление ...
 

Кметът като институция на местната власт


Какво е местното самоуправление? Къде се прилага то? Кои сфери обхваща? Каква е неговата структура? С какво се характеризира и какви са принципите му? Може да бъдат зададени още много въпроси, тъй като това е една доста обширна тема. Аз смятам да...
 

Основи на публичната администрация


1. Увод 2. Характеристика на държавната служба 3. Характеристика на държавните служители 4. Изисквания към държавните служители. Условия за назначаване...
 

Изследване на използваните ресурси в машиностроенето


За целите на проучването сме изследвали няколко фирми от този бранш относно използваните от тях ресурси....

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Публична администрация с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент