Община Силистра


Област Силистра е разположена на р.Дунав в Североизточната част на България. Районът е предимно аграрен, разположен на границата с Република Румъния. Областта се намира в Дунавската равнина с надморска височина до 200 м...
 

Особености на местното самоуправление


Административно-териториални единици (АТЕ) - те биват области и общини - това са териториални обединения, които притежават следните характеристики: Територия, Граници, Постоянно живеещо население, Наименование, Административен център...
 

Основи на публичната администрация


Организационни -технически: създава постоянни и временни комисии, одобрява структурата на общинската администрация, приема и изменя годишния бюджет на общината, избира и освобождава председателя...
 

Връзки с обществеността и общинското развитие


В демократичните общества организационната, включително корпоративната обществена отговорност е и норма, и очакване на обществото...
 

Същност на публична администрация


Съвкупност от административни отношения, организация, дейности, процеси, функции, структури и лица, осъществяващи публични услуги и постигане на публични цели...
 

Глобални проблеми-екологични и демографски


Една от най-важните особености на нашето съвремие е изострянето и сложното преплитане на глобалните проблеми, които имат взаимно зависими социално-икономически, демографски, природно - ресурсен и екологичен характер, но засягат най - вече...
 

Същност и функции на законодателната власт


Реферат на тема "Същност и функции на законодателната власт", подходящ за студенти в УНСС, изучаващи дисциплината Основи на публичната администрация (1 семестър)...
 

Пред дипломен стаж


Един от най- големите проблеми, без решаването на който не е възможно да се реализира каквато и да било общинска програма за опазване на околната среда, е повишаването на институционалният капацитет на хората, имащи отговорности...
 

Етапи на въвеждане на принципа „едно гише"


Етапният подход е един от начините за реализиране на една промяна. Целесъобразността му е безспорна, тъй като в различни периоди от време се осъществяват отделни задачи...
 

Публичната администрация през древността


Гигантската територия на Персийската империя е била разделена на провинции (сатрапии), чиито брой в различни периоди е бил от 23 до 31. Границите на отделните сатрапии в общи линии са съвпадали с границите на завладяните кралства....
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Публична администрация с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент