Същност и принципи на устойчивото развитие. Възникване и институционализиране.


Известно е, че устойчивото развитие е развитие, което отговаря на потребностите на сегашното поколение, без да ограничава възможността на бъдещите поколения да посрещнат и реализират своите потребности...
 

Защо ефектите на глобализацията се разпространяват по различен начин върху развитите и развиващите се държави


С понятието “глобализация” се означава широка съвкупност от процеси и структури, разглеждани в тяхната взаимозависимост, взаимопроникване и взаимообусловеност в световен мащаб. С това понятие са свързани множество други понятия като глобални проблеми...
 

Политики в здравеопазването на Великобритания и Гърция


Сравнителните публични политики са сравнителни изследвания на мерките и дейностите, които властите предприемат. Смисълът е чрез сравнителни изследвания да се обяснят различните и алтернативните действия...
 

“Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България”:

21 дек 2008
·
5
·
563
·
57
·
10

Правителството на Република България обяви подобряването на благосъстоянието на децата в България като основен политически приоритет, включващ работа с общностите в неравностойно положение за предотвратяване на изоставянето и увеличаване на човешкия...
 

Нуждата от реформа и обучение в публичната администрация

15 май 2009
·
5
·
911
·
74
·
10

В своята дейност публичната админстрация е призвана да уважава и подпомага развититето на обществото, да работи и да удовлетворява както държавните, така и обществените интереси...
 

Mотивация на екипа


Управлението на екипи е важна част от управлението и функционирането на една фирма. То е по-особен проблем, тъй като негов обект са хора – хората, които са обединени в работни екипи за постигане на определени цели. Тук много повече от другите...
 

Отличия и награди на държавните служители


Наградите и отличията с които се награждават служителите в държавната администрация. Поводи за награждаване...
 

Oбществен контрол в общинската администрация


Общественият контрол в местното самоуправление е проява на участието на гражданите, техните организации и омбудсмана в оценката на дейността на органите на местното самоуправление и на местната администрация...
 

Кмет и общински съвет


Освен непосредствено от народа, държавната власт в Република България се осъществява и чрез органите предвидени в чл. 1 ал. 2 от Конституцията. Държавният орган е структурна единица на държавата. Той действа от името на държавата...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Публична администрация с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент
Намери частен учител


виж още преподаватели...